Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 • AGRISO
 • Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. AGRISO MOBILE SOFT SRL (cunoscut și ca Agriso), societate cu răspundere limitata, infiintata și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în Strada Primăverii, nr.23, Vișina, Olt, România, înregistrata la Registrul Comerțului Slatina, cu nr. de înregistrare J28/324/2015, CUI RO34487041, având următoarele date de contact: e-mail: office@agriso.ro , în vederea prestării serviciilor așa cum sunt definite în Contract colectează și prelucrează datele personale în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Rolul prezentei informări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite. Vă rugam să citiți cu atenție această Notificare.

 1. Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de către Agriso în activitatea sa:

  1. Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, telefon, e-mail, CNP, naționalitate, semnătura olografa și semnătura în format digital). Datele sunt necesare pentru încheierea în mod valabil a contractelor și pentru derularea raportului contractual.
  2. Informații cu privire la locație . Datele sunt necesare în vederea monitorizarii GPS a activitatilor de conducere si a comportamentului persoanelor care conduc vehiculele apartinand Clientilor Agriso. Aceste scopuri de prelucrare sunt indeplinite prin implementarea unui sistem de monitorizare GPS instalat pe vehiculele apartinand Clientilor.
 2. Scopul in care datele personale sunt utilizate:
  Agriso colectează și prelucrează datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

  1. pentru a furniza servicii și a remedia probleme. Datele pentru servicii pot fi accesate și utilizate pentru prestarea serviciilor în baza comenzii dvs. pentru suport, consultanță, și pentru a confirma conformitatea dvs. cu condițiile comenzii dvs. Acestea pot include testarea și aplicarea de noi versiuni de produse sau sisteme, patch-uri, actualizări și upgrade-uri, monitorizarea și testarea utilizării și a performanței sistemelor, rezolvarea bug-urilor și a altor probleme pe care le-ați raportat către Agriso. 
  2. ca rezultat al cerințelor legale, companiei Agriso i se poate cere să păstreze sau să furnizeze acces la datele pentru servicii, pentru a respecta cerințele de raportare, dezvăluire sau a altor cerințe de procese legale, autorizate legal;
  3. pentru soluționarea potențialelor litigii, deferite instanțelor (de drept comun sau arbitrale, din țară sau străinătate);
  4. pentru soluționarea reclamațiilor si a solicitărilor din partea clienților;
  5. pentru identificarea clienților, efectuarea de verificări de integritate și detectarea și prevenirea potențialelor fraude;
  6. pentru comunicări sau raportări către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat sau guvernamentale abilitate;
  7. pentru recuperarea creanțelor.

 3. Colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră pentru scopurile menționate mai sus are ca temei:

  1. încheierea și executarea contractului de furnizare servicii/vanzare cumparare/prestari de servicii la care sunteți parte, precum și efectuarea demersurilor premergătoare încheierii contractului;
  2. o obligație legală a Agriso;
  3. consimțământul dumneavoastră;
  4. interesul legitim
 4. Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

  1. autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale, autorități de protecție a consumatorilor, precum și cele din domeniul securității cibernetice, organele statului competente în materie penală), instanțe judecătorești și alte entități ca urmare a unei obligații legale a Agriso;
  2. intermediarii implicați în administrarea contractelor dumneavoastră (de exemplu, persoanalul Agriso care presteaza serviciile de instalere).
  3. – furnizorii implicați în mod direct în procesul de asigurare a serviciilor (de exemplu, procesatori de plăți online sau către alți furnizori de servicii și produse IT care în cadrul unor contracte de dezvoltare sau mentenanță software au acces la date sau alte servicii.
 5. Stocarea datelor personale
  Datele personale vor fi prelucrate cel puțin pe durata de valabilitate a contractului, precum și ulterior pe durata necesara executării obligațiilor contractuale de către oricare dintre părți. Datele personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau pe perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale generale precum și cele aplicabile în materie de securitate cibernetică.

 6. Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale
  În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în baza condițiilor specificate în Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016 vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

  1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal
   Vă permite sa obțineți din partea noastră o confirmare a faptului că Agriso prelucrează sau nu date personale care vă privesc și ce astfel de date sunt prelucrate. În cazul în care datele cu caracter personal care vă privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastră veți obține orice informații disponibile privind sursa acestora, în cazurile în care nu avem o interdicție legală privind divulgarea sursei.
  2. Dreptul la rectificare
   Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete.
  3. Dreptul la ștergerea datelor sau dreptul de a fi uitat
   Presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dumneavoastră și acesta a fost retras.
  4. Dreptul de a va retrage consimțământul
   Consimțământul poate fi retras în orice moment atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră.
  5. Dreptul la restricționarea prelucrării
   Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în anumite circumstanțe, precum (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor.
  6. Dreptul la portabilitatea datelor
   Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt furnizor, în cazul în care (i) prelucrarea datelor s-a efectuat fie în baza consimțământului dumneavoastră sau a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai în măsura în care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuată exclusiv prin mijloace automate și doar acolo unde extragerea acestor date este fezabilă din punct de vedere al capacităților tehnice folosite de Agriso.
  7. Dreptul la opoziție
   Presupune că, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum (i) prelucrarea a fost efectuată în interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.
  8. Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ
   Presupune ca aveți dreptul de a solicita intervenție umană din partea Agriso, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.
  9. Dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor
  10. Dreptul de a va adresa justiției
   Pentru mai multe informatii privind drepturile dumneavoastra si modul de exercitare al acestora va puteti adresa departamentului juridic al Agriso.De asemenea, aveti dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si instantelor de judecata.

 Prin contractarea serviciilor Agriso, declarati ca ati citit integral informatiile furnizate in prezenta Nota de informare si ca ati inteles continutul acestora. De asemenea, consimtiti in mod voluntar asupra modului de prelucrare a datelor dumneavoastra asa cum ele sunt prezentate mai sus.