Termeni si Conditii

Informații personale

Sunteți de acord că furnizarea serviciilor sau produselor va începe imediat după îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare cerute. Informațiile furnizate trebuie sa fie corecte. Optând pentru înregistrare vă obligați sa ne furnizați corect numele, adresa și alte informații utile sau cerute de lege pentru derularea contractelor. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informații accesați https://www.agriso.ro.

Securitatea datelor personale

S.C. Agriso Mobile Soft S.R.L.(cunoscut și ca AgriSo),societate cu răspundere limitata, infiintata și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în Strada Primăverii, nr.23, Vișina, Olt, România, înregistrata la Registrul Comerțului Slatina, cu nr. de înregistrare J28/324/2015, CUI RO34487041, având următoarele date de contact: e-mail: office@agriso.ro , în vederea prestării serviciilor așa cum sunt definite în Contract colectează și prelucrează datele personale în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Rolul prezentei informări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite.

1. Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de către AgriSo în activitatea sa:

– Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, telefon, e-mail, CNP, naționalitate, semnătura olografa și semnătura în format digital). Datele sunt necesare pentru încheierea în mod valabil a contractelor și pentru derularea raportului contractual.
– Informații cu privire la locație, adresa IP captată la utilizarea aplicațiilor AgriSo.
Datele sunt necesare în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite, soluționării reclamațiilor și a oricăror solicitări venite din partea clienților.

2. Scopul in care datele personale sunt utilizate.
AgriSo colectează și prelucrează datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:
– pentru a furniza servicii și a remedia probleme. Datele pentru servicii pot fi accesate și utilizate pentru prestarea serviciilor în baza comenzii dvs. pentru suport, consultanță, servicii și pentru a confirma conformitatea dvs. cu condițiile comenzii dvs. Acestea pot include testarea și aplicarea de noi versiuni de produse sau sisteme, patch-uri, actualizări și upgrade-uri, monitorizarea și testarea utilizării și a performanței sistemelor, rezolvarea bug-urilor și a altor probleme pe care le-ați raportat către AgriSo.
– ca rezultat al cerințelor legale, companiei AgriSo i se poate cere să păstreze sau să furnizeze acces la datele pentru servicii, pentru a respecta cerințele de raportare, dezvăluire sau a altor cerințe de procese legale, autorizate legal;
– pentru soluționarea potențialelor litigii, deferite instanțelor (de drept comun sau arbitrale, din țară sau străinătate);
– pentru soluționarea reclamațiilor si a solicitărilor din partea clienților;
– pentru identificarea clienților, efectuarea de verificări de integritate și detectarea și prevenirea potențialelor fraude;
– pentru comunicări sau raportări către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat sau guvernamentale abilitate;
– pentru recuperarea creanțelor.

3. Colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră pentru scopurile menționate mai sus are ca temei:
– încheierea și executarea contractului de furnizare servicii/de vanzare-cumparare/prestari servicii la care sunteți parte, precum și efectuarea demersurilor premergătoare încheierii contractului;
– o obligație legală a AgriSo;
– consimțământul dumneavoastră;

4. Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

– autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale, autorități de protecție a consumatorilor, precum și cele din domeniul securității cibernetice, organele statului competente în materie penală), instanțe judecătorești și alte entități ca urmare a unei obligații legale a AgriSo;
– furnizorii implicați în mod direct în procesul de asigurare a serviciilor (de exemplu, procesatori de plăți online sau către alți furnizori de servicii și produse IT care în cadrul unor contracte de dezvoltare sau mentenanță software au acces la date sau alte servicii;
– intermediarii implicați în administrarea contractelor dumneavoastră (de exemplu, personalul AgriSo care va presta serviciile de instalare).

6. Stocarea datelor personale
Datele personale vor fi prelucrate cel puțin pe durata de valabilitate a contractului, precum și ulterior pe durata necesara executării obligațiilor contractuale de către oricare dintre părți. Datele personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau pe perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale generale precum și cele aplicabile în materie de securitate cibernetică.

7. Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale
În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în baza condițiilor specificate în Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016, vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

A. Dreptul de acces la datele cu caracter personal
Vă permite sa obțineți din partea noastră o confirmare a faptului că AgriSo prelucrează sau nu date personale care vă privesc și ce astfel de date sunt prelucrate. În cazul în care datele cu caracter personal care vă privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastră veți obține orice informații disponibile privind sursa acestora, în cazurile în care nu avem o interdicție legală privind divulgarea sursei.
B. Dreptul la rectificare
Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete.
C. Dreptul la ștergerea datelor sau dreptul de a fi uitat Presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dumneavoastră și acesta a fost retras.
D. Dreptul de a va retrage consimțământul Consimțământul poate fi retras în orice moment atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră.
E. Dreptul la restricționarea prelucrării
Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în anumite circumstanțe, precum (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor.
F. Dreptul la portabilitatea datelor
Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt furnizor, în cazul în care (i) prelucrarea datelor s-a efectuat fie în baza consimțământului dumneavoastră sau a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai în măsura în care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuată exclusiv prin mijloace automate și doar acolo unde extragerea acestor date este fezabilă din punct de vedere al capacităților tehnice folosite de AgriSo.
G. Dreptul la opoziție
Presupune că, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum (i) prelucrarea a fost efectuată în interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.
H. Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ Presupune ca aveți dreptul de a solicita intervenție umană din partea AgriSo, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.
I. Dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor
J. Dreptul de a va adresa justiției

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru întrebări suplimentare cu privire la această Notificare sau în legătură cu utilizarea de către AgriSo a datelor personale, vă rugam să ne contactați alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos:
e-mail: office@agriso.ro
posta: strada primaverii nr.23, Visina, Olt, cod postal 237540

Copyright

Întregul conținut al site-ului www.agriso.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea AgriSo și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală si industrială. Folosirea fără acordul AgriSo a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor in vigoare.

Descrierea serviciilor

Caracteristicile fiecărui tip de serviciu sunt descrise în casetele aferente de pe paginile site-ului www.agriso.ro. Detalii suplimentare se regăsesc pe pagina www.agriso.ro/contracte/, ce cuprinde forma generala de contract încheiată între AgriSo si client.

Preț

Prețurile prezentate nu includ TVA (19%);
Prețul prezentat pe factura va fi același cu cel prezentat pe site la momentul efectuării operațiunii, preț la care se adaugă TVA și costurile de livrare, daca este cazul.

Plata serviciilor

Plata serviciilor conform acestor Termeni și Condiții se poate efectua online, cu cardul sau prin servicii de plata online oferite de terțe părți (de exemplu Paypal).
Daca plata se face online cu cardul de credit/debit este necesar să completați un formular cu datele despre acesta.
Taxele și comisioanele sunt suportate de fiecare parte conform politicilor serviciului de plăți. Taxele vînzătorului vor fi suportate de vanzător, iar taxele deținătorului de card, de client.

Politica de confidențialitate

AgriSo este autorul acestui site web și beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, AgriSo fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea acestui site sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe acest site. AgriSo nu acordă nici un fel de garanție pentru conținutul și utilizarea acestui site, materialele prezentate pe el fiind cu titlu pur informativ.
AgriSo nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea materialelor de pe site.
AgriSo colectează informații pe acest website în conformitate cu legislația româna în acest sens. Site-ul plasează un “cookie” pe calculatorul vizitatorului, adică un mic fișier utilizat strict pentru autentificarea automata a utilizatorului la vizitele ulterioare. Colectarea datelor se face prin:
– Formularul de comanda. Datele sunt folosite in vederea initierii raporturilor contractuale, precum și trimiterii de oferte atractive din partea AgriSo (în funcție de preferințele setate de utilizator).
Prin accesarea acestui site va dați acordul la folosirea în scopurile mai sus menționate a informațiilor colectate de AgriSo pe acest site.
Adresele IP ale vizitatorilor acestui site sunt utilizate AgriSo pentru o bună administrare a site-ului și pentru statistici de uz intern care permit o mai bună deservire a clienților noștri.
AgriSo nu este responsabil pentru conținutul și utilizarea site-urilor către care apar legături de pe site-ul AgriSo. Politica de confidențialitate a acelor site-uri poate diferi de politica de confidențialitate a AgriSo. Faptul ca site-ul AgriSo conține legături către alte site-uri nu înseamnă că AgriSo susține, aprobă sau este responsabil pentru conținutul de pe acele site-uri sau pentru utilizarea lor.
Utilizatorul primește mesaje tip e-mail de la AgriSo numai în urma completării formularului de comanda. AgriSo își rezervă dreptul de a nu mai trimite mesaje anumitor utilizatori fără a o feri vreo explicație sau notificare prealabila și fără a fi ținut responsabil pentru neprimirea sau întârzierea respectivelor mesaje. Un mesaj este un buletin informativ trimis la mai mulți utilizatori abonați la listele de discuții.
Site-ul AgriSo este protejat prin cele mai noi și mai puternice tehnici și metode de securitate. Informațiile personale trimise de utilizatori pe acest site sunt protejate atât la utilizarea online cât și offline a site-ului. AgriSo depune diligenta necesară și posibilă pentru a proteja informațiile personale ale vizitatorilor site-ului.
Prezenta Politica de confidențialitate se supune dreptului intern român. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabila, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrare a reclamației la sediul AgriSo. În cazul in care după trecerea acestui termen nu se ajunge la o înțelegere, va fi considerată competentă instanța judecătorească din aceeași structură administrativă cu sediul AgriSo.
AgriSo își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și Politica de Confidențialitate și Termenii legali, fără nici un fel de notificare prealabilă.

Litigii

Orice litigiu apărut în legătură cu utilizarea acestui serviciu va fi rezolvat pe cale amiabila.
În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române.
Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții, clientul își asumă în totalitate aceste riscuri.